O sobie – Damian Padjas

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska “Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego małżeńskiego”

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku doradztwo podatkowe, praca podyplomowa “Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego”

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Finansów i Bankowości – Studia Menedżerskie

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Finansów i Bankowości – Negocjacje i Mediacje

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Finansów i Bankowości – Windykacje i Zarządzanie Wierzytelnościami

Szkoła Języków Obcych “GoldBell” w Jarocinie, poziom FCE

Szkoła Języków Obcych “LinguaSchool” w Jarocinie, poziom Business English

– specjalista w zakresie odszkodowań z polis ubezpieczycieli, prawa cywilnego, rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy z udokumentowanymi sukcesami w wielu prcedensowych sprawach z zakresu polis,
– autor wielu opinii i analiz prawnych,
– autor wielu umów cywilnych i gospodarczych z udokumentowaną skutecznością, ratującą klientów z wielu opresji,
– stały doradca prawny podmiotów gospodarczych ,
– dyplomowany mediator oraz negocjator – unikania konfliktu oraz nieantagonizowania stron,
– dyplomowany menedżer, wykorzystujący doświadczenie w prowadzeniu firmy prawniczej,
– pionier w zakresie świadczenia usług prawnych elektronicznie w tym korzystający z podpisu elektronicznego.

Publikacje: A. Surówka, D. Padjas „Samorządy zawodów prawniczych – zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji” w: „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku” red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, s. 389-407, Toruń 2013

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS